| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/377/10 Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie podziału Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547; z 2004r. Dz. U. Nr 25, poz.219, Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz.1760; z 2005 r. Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 34, poz.242, Dz. U. Nr 146, poz.1055, Dz. U. Nr 159, poz.1127, Dz. U. Nr 218, poz.1592; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 112, poz.766; z 2008 r. Dz. U. Nr 96, poz.607, Dz. U. Nr 180, poz.1111; z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz.1651 i 1652; z 2010 r. Dz. U. Nr 57, poz.356) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055. Dz. U.Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.420, Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142 i 146) Rada Gminy Dopiewo na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dopiewo na 8 okręgów wyborczych.

§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LIV/429/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze.

§ 5. Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/377/10
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 26 lipca 2010 r.
Zalacznik1.rtf

Podział Gminy na okręgi wyborcze

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »