reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/ 495 / 2010 Rady Gminy Gniezno

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gniezno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1485, z 2006r Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2)posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia;

3)posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

4)zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną;

5)posiadać przeszkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz znajomości przepisów o ochronie zwierząt;

6)posiadać tytułu prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;

7)prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty przekazania do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie;

8)powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym świadczona ma być działalność oraz spełniać wszystkie szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657);

3)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.);

4)powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Uzasadnienie

Na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy wymagane jest zezwolenie. Zezwolenie, o którym mowa powyżej udzielane jest w drodze decyzji przez Wójta Gminy Gniezno ze względu na miejsce świadczenia usług. W świetle zapisu art. 7 ust. 3 z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełnia przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama