reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/315/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i ustalania stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,art.40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art.68 ust.1 pkt 7 i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.6512) ) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców na następujących warunkach i w następujących wysokościach:

1) 50% przy wykupie lokalu mieszkalnego za jednorazową zapłatą całości ceny

2) 25% przy wykupie lokalu mieszkalnego na raty, jeżeli:

a) ilość rat nie przekroczy 5 - czas spłaty 5 lat

b) wysokość pierwszej raty będzie wynosiła 25% ceny i podlegała zapłacie najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu.

2. Wierzytelność gminy z tytułu o którym mowa w ust.1 pkt 2 podlega stosownemu zabezpieczeniu.

§ 2. Dodatkowym i niezbędnym warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

1) brak zaległości w zapłacie czynszu najmu i innych opłat związanych z używaniem lokalu przez dotychczasowego najemcę

2) nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVII/304/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i ustalania stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk


Zbigniew Kierzkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz.675.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama