reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/433/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi na wniosek Wójta Gminy Kazimierz Biskupi uchwala , co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kazimierz Biskupi wprowadza się zmiany, polegające na aktualizacji nazw miejscowości oraz aktualizacji granic obwodów poprzez dodanie nowo powstałych ulic:

1) w granicach obwodu nr 1 nazwę "Komorowo Kolonia", zastępuje się nazwą "Komorowo-Kolonia";

2) w granicach obwodu nr 2 umieszcza się nowo powstałe ulice: Cicha, Krótka, Słoneczna;

3) w granicach obwodu nr 6 wymienione nazwy ulic miejscowości Posada zastępuje się nazwą "Miejscowość: Posada".

§ 2. Ustala się jednolitą treść załącznika do uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty .

Załącznik do Uchwały Nr LIV/433/2010
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/433/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Kazimierz Biskupi


W związku ze zmianami polegającymi na nadaniu nazw nowo powstałym ulicom w obwodzie nr 2 oraz ze stwierdzeniem rozbieżności w nazwie miejscowości w obwodzie nr 1 w stosunku do "Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce" wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9), zachodzi konieczność aktualizacji nazw miejscowości oraz aktualizacji granic obwodów. Również w granicach obwodu nr 6 umieszcza się nazwę miejscowości Posada, zastępując dotychczasowe granice obwodu, które zawierały nazwy ulic ww. miejscowości. Powyższe uzasadnia się częstymi zmianami w zakresie tworzenia ulic i nadawania im nazw, co powodowałoby konieczność zmian w stałych obwodach. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama