reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/434/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/511/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi na wniosek Wójta Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIV/511/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych wprowadza się zmiany, polegające na aktualizacji nazw miejscowości oraz aktualizacji granic okręgów poprzez dodanie nowo powstałych ulic:

1) w granicach okręgu nr 1 nazwę ,, Komorowo Kolonia'' zastępuje się nazwą "Komorowo-Kolonia";

2) w granicach okręgu nr 3 umieszcza się nowo powstałe ulice: Cicha, Krótka, Słoneczna ;

3) w granicach okręgu nr 8 wymienione nazwy ulic miejscowości Posada zastępuje się nazwą "Miejscowość: Posada".

§ 2. Ustala się jednolitą treść załącznika do uchwały Nr XLIV/511/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty .

Załącznik do Uchwały Nr LIV/434/2010
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/434/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


W związku ze zmianami polegającymi na nadaniu nazw nowo powstałym ulicom w okręgu nr 3 oraz ze stwierdzeniem rozbieżności w nazwie miejscowości w okręgu nr 1 w stosunku do "Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce" wprowadzonym w życie zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz. Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9), zachodzi konieczność aktualizacji nazw miejscowości oraz aktualizacji granic okręgów. Również w granicach okręgu nr 8 umieszcza się nazwę miejscowości Posada, zastępując dotychczasowe granice obwodu, które zawierały nazwy ulic ww. miejscowości. Powyższe uzasadnia się częstymi zmianami w zakresie tworzenia ulic i nadawania im nazw, co powodowałoby konieczność zmian granic okręgów. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama