reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/205/10 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 3 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Ceków-Kolonia na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675 / oraz art. 30 ust. 2, 2a, 3 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz 356 / uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Ceków-Kolonia na stałe obwody głosowania, ustalonym uchwałą Nr XL/217/02 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Ceków-Kolonia zmienionego uchwałami: Nr VIII/50/03 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 29 kwietnia 2003 roku i Nr XXXV/206/06 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 czerwca 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1)w obwodzie głosowania Nr 1:

w rubryce określającej granice obwodu głosowania, po wyrazie "Plewnia", dodaje się wyrazy "Stare Prażuchy",

2)w obwodzie głosowania Nr 4:

w rubryce określającej granice obwodu głosowania, po wyrazie "Przespolew Pański", skreśla się wyrazy "Stare Prażuchy"

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich granic i numerów z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr XLII/205/10
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Gmina Ceków-Kolonia

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa:Ceków, Ceków-Kolonia, Gostynie, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Plewnia, Stare Prażuchy

Gimnazjum im. Adama Chodyńskiego , Ceków-Kolonia

2

Sołectwa:Beznatka, Kamień

Zespół Szkół, Kamień

3

Sołectwa:Morawin, Podzborów, Przedzeń, Szadek

Szkoła Podstawowa, Morawin

4

Sołectwa:Przespolew Kościelny, Przespolew Pański

Szkoła Podstawowa, Przespolew Pański

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grabowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama