reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Kórnik ; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2472P relacji Radzewo - Kórnik, 2480P relacji Czmoń- Dąbrowa

zawarte pomiędzy: 1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem 2. Gminą Kórnik, w imieniu której działa: Burmistrz Gminy Kórnik - Jerzy Lechnerowski Zwanej dalej Gminą

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr L/534/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi i Uchwałą nr XLI/330/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2472P relacji Radzewo - Kórnik, nr 2480P relacji Czmoń- Dąbrowa.

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia na okres do 31 grudnia 2010r. zadanie publiczne - zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie:

a) budowy chodnika w miejscowości Radzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2472P relacji Radzewo - Kórnik;

b) budowy chodnika w miejscowości Czmoń w ul. Strażackiej w ciągu drogi powiatowej nr 2480P relacji Czmoń - Dąbrowa

będące zadaniem Powiatu.

§ 2. Zadania, o których mowa w §1, finansowane będą ze środków własnych Gminy.

§ 3. 1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania objętego porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu przeprowadzenie kontroli budowy i dokumentacji.

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni wcześniej.

§ 4. 1. Szczegółowy zakres zadań określi dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.

2. W czynnościach związanych z odbiorem technicznym zrealizowanych prac zapewniony zostanie udział przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Zadania, po zakończeniu ich realizacji, zostaną przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 5. Zadanie, o którym mowa w §1, po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

§ 8. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery z nich otrzymuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu, dwa Urząd Miejski w Kórniku.

Starosta Poznański

Jan Grabkowski


Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński


Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama