reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2010 Wójta Gminy Mieścisko

z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Wągrowiec z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym

Zawarte pomiędzy:

Gminą Wągrowiec - reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wągrowiec - Przemysława Majchrzaka

a

Gminą Mieścisko - reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mieścisko - Andrzeja Banaszyńskiego


Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Uchwały XXXI/242/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: porozumienia międzygminnego Gminy Wągrowiec z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Uchwały Nr XXIX/219/2010 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.04.2010 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego Gminy Wągrowiec z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym


strony porozumienia postanawiają:


§ 1. Gmina Wągrowiec powierza a Gmina Mieścisko przyjmuje do realizacji zadanie dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudniania i dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w prowadzonym przez Gminę Mieścisko Zakładzie Aktywności Zawodowej.

§ 2. Gmina Wągrowiec zobowiązuje się do częściowego współfinansowania kosztów dowozu proporcjonalnie do ilości zatrudnianych osób z terenu gminy Wągrowiec.

§ 3.

1) Zgodnie z informacją przygotowaną przez Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prognozowany koszt dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wyniesie do końca 2010 roku 5.667,73 zł.

2) Kwota ta zostania przekazana na rachunek bankowy Gminy Mieścisko nr 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Mieścisku w terminie do 30 września 2010 r.

§ 4.

1) Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31.12.2010 roku.

2) Strona może wypowiedzieć porozumienie w formie pisemnej zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Mieścisko


Andrzej Banaszyński

Wójt Gminy Wągrowiec


Przemysław Majchrzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama