reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Konińskiego

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie powierzenia Związkowi Międzygminnemu "Koniński Region Komunalny" prowadzenia zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska: edukacji ekologicznej,

zawarte pomiędzy Powiatem Konińskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Konińskiego reprezentowany przez: 1. Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego 2. Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego zwanym dalej "Przekazującym" a Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny" reprezentowanym przez: 1. Czesława Smorowskiego - Przewodniczącego Zarządu 2. Józefa Karmowskiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu zwanym dalej "Przejmującym"

Na podstawie art. 5 ust 2 i 3 w związku z art. 4 ust 1,pkt. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust 2a, w związku z art. 69 ust 1 - 3 i art. 73 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/166/01 z dnia 31 maja 2001r. Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powiatowej strategii ochrony środowiska i uchwały Nr XVII/91/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 maja 2004r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu ochrony środowiska" oraz uchwały Nr XXII/101/08 z dnia 26 września 2008r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2008-2012" Strony zawierają następujące porozumienie:

§ 1. Powiat Koniński powierza Związkowi Międzygminnemu "Koniński Region Komunalny" prowadzenie zadań publicznych z ochrony środowiska w następującym zakresie:

1)prowadzenie szkoleń w ramach Rejonowego Centrum Edukacji Ekologicznej - Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" oraz konkursów o tematyce ekologicznej,

2)monitorowanie wykorzystania i stanu technicznego dostarczonych gminom w latach 2002-2004 przez Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zakupionych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. Finansowanie kosztów prowadzenia zadań określonych w § 1 pkt 1 następować będzie poprzez dotacje ze środków budżetu Powiatu Konińskiego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

§ 3. Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" zobowiązuje się do realizacji powierzonych zadań oraz wydatkowania przyznawanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4. Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" w terminie do końca I kwartału następnego roku złoży Powiatowi Konińskiemu sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań.

§ 5. Zarząd Powiatu Konińskiego zastrzega sobie prawo kontroli powierzonych zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na dalsze okresy roczne.Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Powiatu Konińskiego - Przekazującego, a jeden dla Związku - Przejmującego.

Starosta Koniński


Stanisław Bielik


Wicestarosta Koniński


Małgorzata Waszak

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"


Czesław Smorowski


Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"


Józef Karmowski


Skarbnik Powiatu


Radzisław Kozłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama