reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/177/2010 Rady Gminy Kraszewice

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Kraszewice do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010r. Nr 57 poz. 356), uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic oraz koniecznością sprostowania błędu pisarskiego dostosowuje się opis granic obwodów głosowania, utworzonych uchwałą Nr XXXV/144/2002 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kraszewice określony w załączniku do uchwały, do stanu faktycznego, poprzez uporządkowanie wykazu ulic, bez dokonywania zmiany granic, w następujący sposób:

1.. w obwodzie głosowania nr 2, w rubryce określającej granice obwodu głosowania: - wyrazy "sołectwo Jażwiny." zastępuje się wyrazami sołectwo "Jaźwiny." - po wyrazach "Sołectwo Kraszewice-A- sołectwo nr 1 dodaje się wyrazy "ulice: Ciasna, Głuszyńska, Grabowska, Kaliska, Ks. Strugały, Leśna od nr 1 do 12, oraz 14, 16, Mickiewicza, Plac Wolności, Polna, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Wieluńska od nr 1-58, oraz 60, 64, 66, 68, Wieruszowska," - po wyrazach "Sołectwo Kraszewice - A - sołectwo nr 2 dodaje się wyrazy "ulice Leśna nr: 13, 15, 17-42, Młyńska, Wieluńska nr: 59,61, 63, 65, 67, 69, 70 - 170, Zielona."

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym z uwzględnieniem zmian określonych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/177/2010
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały XXXVIII.177.2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama