reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/297/2010 Rady Gminy Drawsko

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentow za inkaso opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1) f) i pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami ) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie gminy wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w kwocie 13,00 zł za każdego psa.

§ 3. Brak treści

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie , w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie o liczbę miesięcy, w których ustał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Brak treści

1. Zarządza się pobór podatku na terenie wsi w drodze inkasa .

2. Inkasentami podatku wyznacza się sołtysów. Wieś Drawsko - Kolasiński Henryk Wieś Pęckowo - Jerzy Ewa Wieś Piłka - Sikora Mariusz Wieś Drawski Młyn - Rybak Renata Wieś Chełst - Stando Grzegorz Wieś Kawczyn - Dalidowicz Andrzej Wieś Kamiennik - Barzykowska Iwona Wieś Kwiejce Nowe - Kwita Piotr Wieś Marylin - Tomasiak Adam Wieś Moczydła - Kowal Marian Wieś Pełcza - Andrzejkowicz Jolanta Wieś Kwiejce - Wika Tadeusz

3. Podatek może być wpłacony również w banku na konto Urzędu Gminy w Drawsku Bank Spółdzielczy Wieleń Nr 75 8960 0003 0000 2121 2000 0010.

§ 5. Za pobór opłaty ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 2,00 zł dla inkasenta od wpłaty za każdego posiadanego psa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/224/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Brak treści

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1.01.2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama