reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/383/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz.420, Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr28, poz. 142, Dz.U.Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675 / oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613/, Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży:

a) konie i bydło za szt. 6,20 zł

b) źrebięta, jałówki, trzoda chlewna za szt. 4,70 zł

c) warchlaki, cielęta, owce, kozy za szt. 4,70 zł

d) prosięta /od transportu/ 6,20 zł

e) drobny inwentarz /od transportu/ 4,70 zł

2) przy sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio z :

a) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności do 1 tony 9,30 zł

b) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 1 tony do 3 ton 13,80 zł

c) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 3 ton 19,50 zł

d) w przypadku sprzedaży artykułów rolnych poza pojazdem i bez pojazdu od każdego zajętego 1 m2 powierzchni 5,60 zł

3) przy sprzedaży pozostałych artykułów bezpośrednio z :

a) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności do 1 tony 17,00 zł

b) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 1 tony do 3 ton 32,50 zł

c) pojazdów /dot. również przyczep/ o ładowności powyżej 3 ton 39,00 zł

d) w przypadku sprzedaży pozostałych artykułów poza pojazdem lub bez pojazdu od każdego zajętego 1 m2 powierzchni 5,60 zł

4) przy sprzedaży artykułów z kosza lub ręki 1,50 zł

§ 2. 1. Poboru opłaty targowej na targowisku dokonuje Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp. na podstawie dowodów przychodowych pobranych z Urzędu Miejskiego.

2. Osoba sprzedająca może również dokonać indywidualnej wpłaty należnej opłaty targowej przed rozpoczęciem sprzedaży na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wlkp. w Lubusko - Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Drezdenku oddział Krzyż Wlkp. Nr 06 8362 1044 5500 0361 2000 0020

§ 3. Za pobór opłaty targowej Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % zainkasowanej należności.

§ 4. Traci moc z dniem 31 grudnia 2010 r. uchwała Nr XXXII/305/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

do uchwały Nr /2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 października 2010 r. sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613/ Rada określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej. Na 2011 r. proponuje się wzrost stawek w stosunku do obowiązujących w 2010 r. średnio o 3,0 %. Ustalony zakres sprzedaży podlegającej opłacie targowej pozostawia się jak w roku bieżącym. Pozostawia się pobór opłaty targowej Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp. przy wynagrodzeniu 50 % zainkasowanej należności. Istnieje również możliwość dokonywania indywidualnych wpłat opłaty targowej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. przed rozpoczęciem sprzedaży. Projekt uchwały w tym zakresie przekazuje się do uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama