reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Dominowo

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 20010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami ), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami )
Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Dominowo pobór w drodze inkasa:

1)podatku rolnego,

2)podatku leśnego,

3)podatku od nieruchomości.

2. W drodze inkasa nie pobiera się zaległości podatkowych.

3. Pobór podatków określonych w ust. 1 pkt. 1-3 realizuje się w terminach ustalonych ustawowo, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

4. Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych przez niego podatków najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu zapłaty raty podatku.

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 ust. 1 wyznacza się sołtysów, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% kwoty pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dominowo.

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 następuje w okresie do 30 dni od daty rozliczenia przez sołtysa raty podatku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/84/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, uchwała Nr XXI/126/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 19.02.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, oraz uchwała Nr XXV/147/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 29.09.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do inkasa od roku podatkowego 2011.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Rada Gminy, Rada Powiatu, oraz Sejmik Województwa może ustalić wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa. W związku z wyborem nowych sołtysów, oraz poborem przedmiotowych podatków przez Sołtysów Gminy Dominowo konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Gminy Dominowo
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama