reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art.72 ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się w budżecie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach planowanych wydatków na oświatę środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych w tych jednostkach opieką socjalną.

2. Środki finansowe, o których mowa w § 1ust 1, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowią 0,2% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

§ 2. Zasady i tryb korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27.03.2007 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom - emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Mańczak


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr VI/54/2011 RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz.674) organy prowadzące przeznaczają w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów. W związku z powyższym organ prowadzący musi określić ich wysokość oraz zasady i tryb korzystania ze środków finansowych, przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów. Ostatnie uregulowania dotyczące tej kwestii zostały wdrożone w naszym powiecie w roku 2007. Od tego czasu pewne zapisy zdezaktualizowały się lub pojawiły się nowe interpretacje prawne, które wymagają potrzeby dokonania zmian. W związku z powyższym zasadnym jest wdrożenie zaproponowanych uaktualnień, co pozwoli to na prawidłowe realizowanie zapisów art. 72 wyżej wymienionej ustawy. Przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr VI/54/2011
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały VI 54 2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama