| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/ 176 / 2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne tworzy się odrębny obwód głosowania.

2. Wykaz obwodu, jego granice i numer określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięczniku "Sąsiadka - Czytaj".

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Leonhard


Załącznik do Uchwały Nr XV/ 176 / 2011
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

ODRĘBNY OBWÓD GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

12

Areszt Śledczy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy Baranowo ul. Budowlanych 14


Uzasadnienie

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. nr 162, poz. 978) i na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 2, poz. 112 z późniejszymi zmianami), rada gminy na wniosek wójta tworzy obwody głosowania dla wyborców przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. Obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego wynika bezpośrednio z ustawy (art. 12 § 12 Kodeksu Wyborczego).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »