reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131 -1- 320/11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 30 września 2011r.

orzekające nieważność uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec w części dotyczącej: § 7

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec w części dotyczącej:

- § 7,

ze względu na istotne naruszenia prawa.


Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2011r. Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę Nr X/63/11
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 września 2011 r.

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co następuje:

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września z 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W § 7 zapisano: ,,Dyrektor przedszkola wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć opłatę miesięczną do 100% jej wartości rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:

1) śmierci jednego lub dwojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,

2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub dwojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,

3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,

4) pożaru lub zalania mieszkania,

5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny,

6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę,

7) oraz innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną, w tym materialną".

Zapis ten oznacza przekazanie dyrektorom przedszkoli i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji w sprawie całkowitego bądź częściowego zwolnienia z opłat. Zgonie z treścią art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.

W art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty określono, że zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 14 ust. 5 wykonuje rada gminy.

Przekazanie kompetencji w sprawach ustalania zwolnień od opłat stanowi rażące naruszenie powołanego w podstawie prawnej uchwały art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Przedmiotowe zapis narusza zatem postanowienia § 134 i § 135 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym w uchwale zamieszcza się wyłącznie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie upoważniającym.

W świetle powyższego, organ nadzoru stwierdza, że kwestionowany zapis uchwały
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny co czyni zasadnym stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama