| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XV/11 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 684,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.140,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.356,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 576,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.020,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.248,00 zł;

3) od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku, posiadającego katalizator lub instalację gazową, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 624,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.248,00 zł;

4) od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku, posiadającego katalizator lub instalację gazową, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 444,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 912,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.140,00 zł;

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku 1.488,00 zł;

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku 1.356,00 zł;

8) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.140,00 zł;

10) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.080,00 zł;

11) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

12) od autobusu, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.248,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.884,00 zł;

13) od autobusu, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.200,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.824,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr 250/XXIX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r. Nr 215, poz. 3554).

2. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XV/11
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.308,00

1.596,00

13

14

1.356,00

1.704,00

14

15

1.416,00

1.824,00

15

1.488,00

1.932,00

Trzy osie

12

17

1.356,00

1.704,00

17

19

1.416,00

1.824,00

19

21

1.488,00

1.932,00

21

23

1.536,00

2.052,00

23

25

1.596,00

2.160,00

25

1.644,00

2.280,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.596,00

1.932,00

25

27

1.644,00

2.052,00

27

29

1.704,00

2.160,00

29

31

1.884,00

2.796,00

31

1.884,00

2.796,00

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/XV/11
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.488,00

1.596,00

18

25

1.596,00

1.704,00

25

31

1.704,00

1.824,00

31

1.824,00

2.196,00

Trzy osie

12

40

1.824,00

1.956,00

40

2.052,00

2.844,00

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 150/XV/11
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna osie

12

18

1.140,00

1.356,00

18

25

1.200,00

1.416,00

25

1.248,00

1.488,00

Dwie osie

12

28

1.248,00

1.488,00

28

33

1.356,00

1.536,00

33

38

1.488,00

1.596,00

38

1.704,00

1.932,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.488,00

1.596,00

38

1.824,00

1.980,00

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 150/XV/11

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

W art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określony został przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych, natomiast w art. 10 tejże ustawy, stawki podatku w poszczególnych podziałach przedmiotowych.

Rada Miejska określa stawki w granicach ustawowego upoważnienia, różnicując ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki podatku od środków transportowych od roku 2009 nie uległy zmianie. Na 2012 rok stawki podatkowe podwyższono średnio o 6,02 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku. Są one niższe średnio o 29,86 % od stawek maksymalnych określonych na 2012 rok, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »