reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113 ), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Grodzisk Wlkp:

1)Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

STAWKA PODATKU ( W ZŁOTYCH)

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

668,00

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

912,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.474,00

2)Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.590,00

1.720,00

13

14

1.720,00

1.842,00

14

15

1.892,00

2.026,00

15

2.026,00

2.162,00

Trzy osie

12

17

1.720,00

1.842,00

17

19

1.842,00

1.964,00

19

21

1.964,00

2.084,00

21

23

2.084,00

2.212,00

23

25

2.212,00

2.332,00

25

2.332,00

2.456,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.942,00

2.050,00

25

27

1.988,00

2.096,00

27

29

2.096,00

2.212,00

29

31

2.212,00

2.870,00

31

2.320,00

2.900,00

3)Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

STAWKA PODATKU ( W ZŁOTYCH)

Od 3,5 tony i poniżej 12,00 tony

1.596,00

4)Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.758,00

1.808,00

18

25

1.892,00

1.930,00

25

31

2.026,00

2.052,00

31

36 włącznie

2.162,00

2.242,00

Powyżej 36

2.500,00

2.566,00

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1.964,00

2.242,00

Powyżej 36

40

2.332,00

2.456,00

40

2.576,00

2.900,00

5)Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 372,00zł.

6)Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

214,00

272,00

18

25

272,00

408,00

25

36 włącznie

408,00

702,00

Powyżej 36

540,00

810,00

Dwie osie

12

28

372,00

618,00

28

33

766,00

1.044,00

33

36 włącznie

1.044,00

1.584,00

Powyżej 36

1.416,00

2.084,00

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1.108,00

1.636,00

Powyżej 36

1.168,00

1.720,00

7)Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

LICZBA MIEJSC

STAWKA PODATKU ( W ZŁOTYCH)

Mniej niż 30 miejsc

860,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.842,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIII/385/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 28.10.2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama