| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 21, poz. 109 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 70% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ustala się bonifikatę w wysokości 60% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym znajduje się w przedziale 51-100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ustala się bonifikatę w wysokości 50 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dla osób fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5 grudnia 1990 r. oraz ich następców prawnych.

4. Bonifikat określonych w ust. 1 -3 udziela się również na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone decyzją ostateczną.

§ 2. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 3. Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty upływa wraz z ustawowym terminem składania wniosków o przekształcenie.

§ 4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1-3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W dniu 9 sierpnia 2011 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08 Dz.U. z dnia 8 lutego 2010 r.), który zniósł część dotychczasowych bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchyla ustawowe rozwiązania, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek udzielić 50 i 90 procentowej bonifikaty osobie fizycznej, która chciała dokonać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Od 9 sierpnia 2011 r. udzielenie bonifikaty jest możliwe na podstawie uchwały właściwej rady.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »