| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.93.2011 Rady Gminy Przykona

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ /art.15, art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P. Nr 95, poz 961/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30,00 zł - przy sprzedaży w szczególności: z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych.

2. Opłata targowa płatna jest codziennie w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa.

2. Inkasentem wyznacza się P. Sekurę Mirosława zam. Przykona.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej w wysokości 3,00 zł od jednej uiszczonej opłaty.

4. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych na rachunek Urzędu Gminy Przykona w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Witczak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »