reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Rychtal

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art.5, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami ) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Rychtal uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

1) od gruntów :

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 4,33 zł

c) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł

2) od budynków lub ich części :

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,67 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,50 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł

d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł

3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 .

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/211/2010 Rady Gminy RYCHTAL z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RYCHTAL.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Leszek Musiała


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 października 2011 r.

do Uchwały Nr XI/53/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości . W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości z tym, że podatek nie może przekroczyć rocznie: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł. od 1 ha powierzchni i od pozostałych gruntów 0,43 zł. od 1 m2 powierzchni, od budynków lub ich części 0,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna 21,94 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej , od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej , związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej , od pozostałych budynków lub ich części 7,36 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budowli 2% ich wartości. Przedłożona uchwała spełnia w/w wymogi .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama