| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za rok 2011 przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969
ze zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Janicki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/98/2011

Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za rok 2011 przyjmowanej jako podstawę

obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym ( t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt (M.P. Nr 95, poz. 969).W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta wzrosła o 97,08%, tj. o 36,54zł za 1 dt.

W uchwale proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty 50,00 zł za 1 dt. W stosunku do 2011r. cena żyta przyjmowana na potrzeby podatku rolnego wzrośnie
o 32,84%, tj. o kwotę 12,36zł za 1dt.

W stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy


Aleksander Podemski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »