| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Obrzycko

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Rada Gminy Obrzycko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 3 ust. 4 pkt. 1) Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko, zmienić tiret 3 i nadać mu brzmienie:

"- zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych oraz zakup środków czystości do prania i konserwacji stroi sportowych"

2. Zmienić § 4 ust. 5 pkt. 3 i nadać mu nowe brzmienie:

"listę zawodników zarejestrowanych w klubie, a w przypadku piłkarskich klubów sportowych, które podlegają rejestracji w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, listę zawodników zarejestrowanych w tym związku, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania zawodnika".

3. Zmienić w § 6 ust. 6 i ust. 7 zwrot z "do 30%" na "do 80%".

§ 2.

Zmienić w załączniku Nr 1 do uchwały przypis dolny nr 1 i nadać mu brzmienie: "listę zawodników zarejestrowanych w klubie, a w przypadku piłkarskich klubów sportowych, które podlegają rejestracji w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, listę zawodników zarejestrowanych w tym związku, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania zawodnika"

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Janasek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »