| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001r.Nr 23 poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214,poz.1806 z 2002 r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2003 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 z 2004 r.Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2005 r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337 z 2006 r.Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218 z 2007 r. Nr 180,poz.1111,Nr 223 poz.1458 z 2008 r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241 z 2009 r. Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675 z 2010 r. Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777 z 2011 r./ i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 95,poz.613 z 2010 r.Nr 215, poz.1674 z 2009 r.,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475 z 2010 r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016 z 2011 r/

Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki przeznaczane na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, z wyłączeniem budynków lub ich części oraz gruntu zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części oraz gruntu zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »