reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214,poz.1806 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr116, poz.730, Nr 237, poz.1655 , z 2009 roku Dz. U. Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół do wysokości 45 zł/q.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego w formie inkasa.

2. Podatek można wpłacać na rachunek Gminy Ryczywół za pośrednictwem poczty, banku lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ma zastosowanie do roku podatkowego 2012 i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowy przyjęty.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust. 3 Rada Gminy może obniżyć cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W roku poprzednim cena żyta za III kwartały wynosiła 37,64 zł/q. Rada Gminy obniżyła stawkę urzędową do 35,00 zł/q. Z Komunikatu Prezesa GUS wynika, że średnia cena skupu żyta za III kwartały 2011 roku wyniosła 74,18 zł/q i jest wyższa niż w roku poprzednim o 36,54 zł/q ( wzrost o 97,08% ). Uwzględniając sytuację ekonomiczną producentów rolnych dbając jednocześnie o dochody własne Gminy Rada Gminy zdecydowała o obniżeniu ceny żyta do 45,00 zł/q. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnionie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama