reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno; Wójta Gminy Orchowo

z dnia 17 listopada 2011r.

porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi

zawarte w dniu 17 listopada 2011r. w Orchowie pomiędzy:

Miastem i Gminą Trzemeszno reprezentowaną przez: Krzysztofa Derezińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno

a

Gminą Orchowo reprezentowaną przez: mgr inż. Teodora Prykę - Wójta Gminy Orchowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12, art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r.,poz.1591 z późn. zm.), art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm. ), § 7 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586 ) oraz uchwały nr X/82/11Rady Gminy Orchowo z dnia 11.08.2011r. w sprawie przyjęcia od Miasta i Gminy Trzemeszno do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi, uchwały Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie porozumienia o powierzeniu Gminie Orchowo zadania publicznego z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia dzieci z upośledzeniem umysłowym i z innymi zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno opieką i usługami świadczonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie.

§ 1. 1. Gmina Orchowo zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić miejsca dzieciom z upośledzeniem umysłowym i z innymi zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno w celu korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie działając z upoważnienia Wójta Gminy Orchowo, który jest organem właściwym do wystąpienia o dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie, wyda decyzje o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie i ustali w decyzji odpłatność za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie przekaże kompletną dokumentację osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orchowie w celu wydania decyzji, o której mowa w pkt. 2

4. Decyzja o skierowaniu do Domu wydawana będzie na okres od 1-3 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego, jednak nie dłużej niż do czasu pozyskania przez Gminę Trzemeszno miejsc dla dzieci w prowadzonym przez Gminę Trzemeszno Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

§ 2. Dowóz dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie zapewnia Gmina Orchowo.

§ 3. W pierwszej kolejności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie są kierowani mieszkańcy Gminy Orchowo.

§ 4. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody każdej ze stron.

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 6. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie oświadczeń woli, bądź za jednostronnym, uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Wielkopolskiego w celu Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt


mgr inż. Teodor Pryka

Burmistrz


Krzysztof Dereziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama