reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XI/92/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 inr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr17, poz.128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz.327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230, z 2011r. nr 21, poz.113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz.777, nr 217, poz. 1281)oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475, z 2011r. nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz.1016, nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969, nr 191, poz. 1412, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825, z 2007 r. nr 109, poz. 747, z 2008 r. nr 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655, z 2009 r., nr 56, poz. 458, z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 226, poz.1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU z 2002 r. nr 200 poz. 1682, nr 216, poz. 1826, z 2005 r. nr 164, poz. 1365 nr 179, poz. 1484, nr 143, poz. 1199, z 2006 r. nr 249, poz. 1825, nr 245, poz. 1775, z 2008 r. nr 116, poz. 730, z 2009 r. nr 56, poz. 458, z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 226, poz. 1475) oraz art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/92/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wprowadza się sprostowanie błędów pisarskich poprzez nadanie następujących treści:

1) w tytule uchwały: "Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/63/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego";

2) w paragrafie 1.: "W uchwale nr IX/63/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 »DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości« do uchwały nr IX/63/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

W tytule uchwały nr XI/92/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011r. oraz § 1 tej uchwały podano błędny numer zmienianej uchwały. Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ podejmujący uchwałę może dokonać sprostowania błędów pisarskich w niej występujących. W związku z tym zaproponowano podjęcie niniejszej uchwały

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Andrzej Hajduk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama