reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Kępno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Kępno, zwanym dalej "żłobkiem", w wymiarze nieprzekraczającym pięciu godzin dziennie - w wysokości 6,40 zł (słownie : sześć i 40/100 złotych) za dzień.

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze dłuższym aniżeli określonym w ust. 1, jednakże nieprzekraczającym dziesięciu godzin dziennie - w wysokości 8,00 zł (słownie : osiem i 00/100 złotych) za dzień.

3. Ustala się opłatę za wydłużony, ponad dziesięć godzin dziennie, pobyt dziecka w żłobku - w wysokości 12,00 zł (słownie : dwanaście i 00/100 złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na kwotę 4,50 zł (słownie : cztery i 50/100 złotych) dziennie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 nakładają na organ założycielski obowiązek ustalania opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie. Opłaty te są wnoszone na rzecz Gminy.

Przepisy wyżej cytowanej ustawy, określają sposób sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie w jakiej formie organizacyjnej one działały przed wejściem w życie ustawy. Realizując projekt Maluch Gmina Kępno została zobligowana do stworzenia 40 miejsc dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Gmina Kępno tworzy Żłobek Miejski. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie. Ograniczenie czasu przebywania dziecka poza rodziną ma na celu ochronę małego dziecka przed zbyt długą rozłąką z rodzicami, co negatywnie odbija się na jego rozwoju. Godziny pozostawiania dzieci w żłobku są uzgadniane indywidualnie z rodzicami i elastycznie dopasowywane do trybu ich pracy.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców rozgraniczono opłaty dla dzieci przebywających w żłobku do pięciu godzin dziennie, w wymiarze od pięciu do dziesięciu godzin dziennie oraz opłatę ponad dziesięć godzin dziennie.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Kępnie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Chechelska-Dziepak

Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, mediator sądowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama