reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337 i Nr 230, poz. 1373) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki (brutto) opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie jednokrotnego odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych niesegregowanych , świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie tych usług w wysokości: 1/ pojemnik o pojemności 110 litrów - 15,48 zł/szt., 2/ pojemnik o pojemności 240 litrów - 30,96 zł/szt., 3/ pojemnik o pojemności 1100 litrów - 90,50 zł/szt., 4/ kontener o pojemności 6,5-7,0 m 3 - 63,72 zł/m 3 .

2. Określa się górne stawki (brutto) opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie jednokrotnego odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie , świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie tych usług w wysokości: 1/ pojemnik lub worek o pojemności 110 litrów - 3,00 zł/szt., 2/ pojemnik o pojemności 240 litrów - 15,48 zł/szt., 3/ pojemnik o pojemności 1100 litrów - 45,25 zł/szt., 4/ kontener o pojemności 6,5-7,0 m 3 - 31,86 zł/m 3 .

§ 2. Określa się górną stawkę (brutto) opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 21,60 zł/m 3 .

§ 3. Tracą moc: uchwała nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz uchwała nr LI/337/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

W dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Miejska Kępnie podjęła uchwałę nr XV/108/2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W przywołanej uchwale:

- górne stawki opłat podano w postaci cen netto (bez podatku VAT);

- ustalono preferencyjne, górne stawki opłat dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny poprzez podanie procentowego upustu, o jaki powinna być obniżona cena w stosunku do odpadów niesegregowanych.

W dniu 1 lutego 2012 r. Wojewoda Wielkopolski w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego orzekł nieważność przywołanej uchwały Rady Miejskiej w Kępnie. W ocenie organu nadzoru rada gminy ustalając stawki opłat powinna uwzględnić obciążenie z tytułu podatku od towarów i usług i podać ceny w postaci brutto. W ocenie Wojewody Wielkopolskiego cena dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny powinna być wyrażona jednostkach pieniężnych.

Niniejsza uchwała usuwa wymienione uchybienia. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama