reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/92/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/92/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 208, poz. 4928) wprowadza się następujące zmiany :

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie i tablicach ogłoszeń w Hanulinie oraz w poszczególnych wsiach sołeckich Gminy Kępno.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XV/105/2011

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 r.

zmieniającej uchwałę Nr XVII/92/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego.

Zgodnie z powołanym, w podstawie prawnej uchwały, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym, do kompetencji rady gminy należy określenie wzorów formularzy, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1; w formularzach zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i pobory podatku leśnego.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ww. ustawy, osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu za względu na miejsce położenia lasu, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Analogicznie ust. 5 pkt 1 ww. artykułu ustawy o podatku leśnym zobowiązuje osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

Formularze informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dostosowano do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na względzie projekt niniejszej uchwały uważa się za prawidłowy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama