reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 18/2012 Powiatu Kaliskiego; Starosty Konińskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Koniński realizacji zadania publicznego

1. Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski

2. Andrzej Dolny - Wicestarosta Kaliski a Powiatem Konińskim reprezentowanym przez:

1. Małgorzatę Waszak - Starostę Konińskiego

2. Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego

Na podstawie przepisów art. 20 ust. 1 oraz art. 51-51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586), strony ustalają, co następuje:

§ 1. Powiat Kaliski, na podstawie powierzenia przez Powiat Koniński realizacji zadania publicznego, udostępnia Powiatowi Konińskiemu miejsce w prowadzonej przez siebie placówce - Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi w celu skierowania na pobyt całodobowy osób będących mieszkańcami Powiatu Konińskiego

§ 2. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług, w tym ośrodku osób będących mieszkańcami Powiatu Konińskiego wydaje Starosta Powiatu Kaliskiego.

§ 3.

1. Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie przez osoby będące mieszkańcami Powiatu Konińskiego określony zostanie w decyzji o skierowaniu, jednak nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, przy czym maksymalny okres pobytu całodobowego osoby w roku kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie oświadczeń woli, bądź za jednostronnym uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Powiat Kaliski: Powiat Koniński:

1. ……………………………... 1. ……………...........................

2. ……………………………… 2. ……………………………...

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama