reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miasta Luboń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: nadania nazwy placowi w Luboniu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się istniejącemu placowi w Luboniu, obejmującemu dz. nr 5/2, na arkuszu mapy 13, obręb Luboń, nazwę "Plac Medalistów".

§ 2. Położenie placu, o którym mowa w §1 i jego przebieg przedstawia mapa ewidencyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/2012
Rady Miasta Luboń
z dnia 29 marca 2012 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XIX/127/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie nadania nazwy placowi w Luboniu.

1. Przesłanki przemawiające za przyjęciem proponowanej regulacji.

Rada Miasta podejmuje uchwały w sprawie nazw ulic i placów.

Nadanie nazwy przyczyni się do ustalania numerów porządkowych nieruchomości- przeznaczonych pod zabudowę.

Istniejący plac w Luboniu, obejmująca dz. nr 5/2 , na arkuszu mapy 13, obręb Luboń, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - Tereny po WPPZ przeznaczony jest pod teren placów wewnętrznych (symbol w planie 2KP).

Po rozpatrzeniu wniosku RIVER DEVELOPER I Sp z o.o. z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi uzyskano zgodę Starosty Poznańskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, na nadanie nazwy placowi wewnętrznemu położonemu w Luboniu, stanowiącemu działkę nr 5/2.

Komisja Komunalna w dniu 12 października 2009r. dla przedmiotowej drogi zaakceptowała nazwę - Plac Medalistów.

2. Informacja o skutkach finansowych - obciążeniu finansowym dla budżetu Miasta wynikającym z przyjęcia proponowanej regulacji.

Nie dotyczy

3. Wskazanie źródła pokrycia realizacji przedsięwzięcia.

Nie dotyczy

4. Informacja o oczekiwanych skutkach społecznych i innych, jakie wiązać się będą z przyjęciem uchwały.

Przyjęcie uchwały nie wywoła istotnych skutków społecznych i innych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama