reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Babiak

z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie podziału gminy Babiak na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.nr 21, poz.113 ze zm.) w związku z art.419 ustawy a dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Babiak na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Babiak na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/269/02 Rady Gminy Babiak z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Babiak na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na ustalenia Rady Gminy Babiak w sprawie podziału Gminy Babiak na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Babiak następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/117/12
Rady Gminy Babiak
z dnia 16 maja 2012 r.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgach

1.

Sołectwo
Babiak:
ul. Myśliwska
ul. Wojska Polskiego
Sołectwo Żurawieniec

1

2.

Sołectwo
Babiak:
ul. Leśna
ul. Zielona
ul. Plac Kościuszki
ul. Warszawska
ul. Boczna
ul. Dworcowa od nr 3-9
ul. Plac Wolności
ul. Wiosny Ludów od nr 1-22
ul. Poznańska od nr 3-19
ul. Słoneczna
ul. Kopernika
ul. Kwiatowa od nr 16-20

1

3.

Sołectwo
Babiak:
ul. Wiosny Ludów od nr 23-45
ul. Brzozowa
ul. Sosnowa
ul. Świerkowa
ul. Cisowa
ul. Klonowa
ul. Dębowa
ul. Jodłowa
ul. Dworcowa od nr 10-38
Leśniczówka
i Józefowo

1

4.

Sołectwo
Babiak:
ul. 22 Lipca
ul. Poznańska od nr 20-28A
ul. Świerczewskiego
ul. Słubickiego
ul. Palmy
ul. Krańcowa
ul. Tysiąclecia
ul. Wiśniowa
ul. Ogrodowa
ul. Kwiatowa od nr 1-15

1

5.

Sołectwa:
Lichenek
Mostki-Kolonia
Ozorzyn

1

6.

Sołectwa:
Brzezie
Zakrzewo

1

7.

Sołectwa:
Janowice
Lubotyń
Stare Morzyce

1

8.

Sołectwa:
Bogusławice
Bogusławice-Nowiny

1

9.

Sołectwa:
Góraj
Mchowo
Wiecinin

1

10.

Sołectwo:
Radoszewice
i Polonisz

1

11.

Sołectwa:
Psary
Brdów:
ul. Braterstwa Broni
ul. Niepodległości
ul. Powstańców Styczniowych
ul. Dolna
ul. Wł.Jagiełły
ul. Kościelna
ul. Plac Wolności

1

12.

Sołectwo Brdów:
ul. Błotna
ul. Ks. Markowskiego
ul. Stodólna
ul. Mickiewicza
ul. Szkolna
ul. Cmentarna
Ostrowy Brdowskie
Kolonia od Bugaja
Kolonia od Babiaka
Grądy Brdowskie

1

13.

Sołectwa:
Korzecznik-Podlesie
Korzecznik-Szatanowo
Nowiny Brdowskie
Maliniec
Stypin

1

14.

Sołectwa:
Dębno Królewskie
Dębno Poproboszczowskie

1

15.

Sołectwa:
Lipie Góry
Osówie
Podkiejsze
Zwierzchociny

1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama