reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Orchowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

2. Targowiskami, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

§ 2. Ustala się następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Orchowo:

a) za sprzedaż produktów rolnych w postaci warzyw, owoców, roślin, krzewów, kwiatów, jaj itp.:

- z pojazdów samochodowych - 10 zł.

- z rozłożonego straganu, stołu, łóżka polowego, modułu ławy, przyczepy itp. o powierzchni sprzedaży do 6 metrów kwadratowych - 7 zł., a za każdy dodatkowy jeden metr kwadratowy - 2 zł.

b) za sprzedaż artykułów rzemieślniczych, przemysłowych, chemicznych, tekstylnych, itp.:

- z samochodu o ciężarze całkowitym do 3,5 ton oraz samochodu wraz ze straganem - 17 zł.

- z samochodu o ciężarze powyżej 3,5 ton - 22 zł.,

- z rozłożonego straganu, stołu, łóżka polowego, modułu ławy, przyczepy itp. o powierzchni sprzedaży do 6 metrów kwadratowych - 10 zł., a za każdy dodatkowy jeden metr kwadratowy - 2 zł.

c) za sprzedaż towarów umieszczonych w skrzynce, koszu, wiadrze - 3 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika Referatu Finansów ds. obsługi kasowej Urzędu Gminy Orchowo.

3. Do potwierdzenia poboru opłaty targowej służą kwitariusze przychodowe.

4. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży.

5. Uiszczenia opłaty targowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Orchowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/167/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama