| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut sołectwaTaczanów Pierwszy. Statut stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Traci moc zał. Nr 33 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) rada gminy określa organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy: osiedli, dzielnic i sołectw.

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew powołano 28 sołectw i 9 osiedli w Pleszewie. Jednostkom tym nadano statuty w roku 1997. W okresie 14 lat ich obowiązywania zgromadzono wiele doświadczeń w zakresie ich stosowania i zanotowano wiele uwag dotyczących zawartych w nich regulacji i przyjętych rozwiązań.

Przedłożony projekt uwzględniający powyższe spostrzeżenia został poddany konsultacji z mieszkańcami sołectwa Taczanów Pierwszy.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/179/2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

statut sołectwa Taczanów Pierwszy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »