reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Miejska Górka na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 417, art. 418 § 1, art. 419 § 2 - 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 17 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) - na wniosek Burmistrza Miejskiej Górki Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miejska Górka na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala ich granice i numery w wyborach do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 2010 - 2014.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/121/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2012 roku

Na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Miejska Górka wynosiła 9512. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M.P. z 2012 r. poz. 354) przez liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców należy rozumieć sumę liczb:

1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu - w Gminie Miejska Górka w rejestrze wyborców jest ujętych 7440 wyborców,

2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek - w Gminie Miejska Górka na wniosek wpisano do rejestru wyborców 17 wyborców,

3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie - w Gminie Miejska Górka otrzymano zawiadomienia o wpisaniu 15 wyborców do rejestru wyborców w innych gminach

4) Zatem na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Miejska Górka wynosi 9512 i w związku z tym jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 634 osoby. Liczba mieszkańców i liczba mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawia się następująco:

Numer okręgu wyborczego

Liczba Mieszkańców na dzień 30-06-2012r.

Liczba mandatów

Liczba mandatów po zaokrągleniu

1

820

1,29

1

2

821

1,29

1

3

818

1,29

1

4

820

1,30

1

5

667

1,05

1

6

671

1,06

1

7

572

0,90

1

8

579

0,91

1

9

671

1,06

1

10

613

0,97

1

11

413

0,65

1

12

606

0,96

1

13

526

0,83

1

14

463

0,73

1

15

452

0,71

1

RAZEM:

9512

15

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama