reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/250/12 Rady Gminy Złotów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/229/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/229/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz wynajmowania w celach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz organizacji uroczystości okolicznościowych środowiskowych obiektów sportowych zwanych dalej obiektami sportowymi w miejscowościach Górzna i Kleszczyna. " ;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13.1. Uczestnikom zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych zabrania się:

1) spożywania alkoholu,

2) spożywania innych środków odurzających,

3) posiadania broni i innych materiałów bądź narzędzi niebezpiecznych,

4) wprowadzania zwierząt na teren obiektu sportowego,

5) uruchamiania i używania sprzętu bez zgody Wynajmującego.

2. § 13 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku organizacji uroczystości okolicznościowych, uroczystości rodzinnych, np. przyjęć urodzinowych, weselnych, jubileuszowych itp.

3. § 13 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku organizacji wystaw małych zwierząt domowych. " ;

3) Załącznik do Uchwały Nr XXII/229/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/250/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama