| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia zasad korzystania z terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 i 14, art.18 ust.1 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związkuz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórychaktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się regulamin określający zasady korzystania z zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi, zwany dalej Parkiem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Granice terenu parku określa załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin wraz z załącznikiem graficznym podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na obszarze terenów zielonych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej


Wojciech Błażełek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1 do Uchwały nr XIX 142 12 regulamin korzystania z parku

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1a.jpg

Załacznik Nr 1 do regulaminu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/142/12
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX 142 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »