| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII / 121 / 2012 Rady Gminy Brudzew

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Brudzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889), w związku z art. 419 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2012r. Nr 849) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2012r. Nr 567),

Rada Gminy Brudzew działając na wniosek Wójta Gminy Brudzew

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brudzew na 15 okręgów wyborczych, określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenie Rady Gminy Brudzew w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brudzew i tablicach ogłoszeń w sołectwach położonych na terenie Gminy Brudzew oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Brudzew następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.


Załącznik do Uchwały Nr XXII / 121 / 2012
Rady Gminy Brudzew
z dnia 28 września 2012 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

2

3

1

Sołectwo Brudzew

miejscowość Brudzew, ulice: Goleszczyzna, Leśna, Polna, Kolska, Plac Wolności, Pólko

1

2

Sołectwo Brudzew

miejscowość Brudzew, ulice: Turkowska od nr 1 do nr 32, Wojciecha, Szkolna, Mickiewicza, Ogrodowa

1

3

Sołectwo Brudzew

miejscowość Brudzew, ulice: Turkowska od nr 33 do nr 62, Kopernika, Powstańców Wlkp, Słoneczna, Wąska, Zielona, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kwiatowa

1

4

Sołectwo Brudzew
Sołectwo Kolnica
Sołectwo Marulew

miejscowość Brudzew, ulica Piaski
miejscowość Kolnica
miejscowość Marulew

1

5

Sołectwo Olimpia

Sołectwo Tarnowa

miejscowość Olimpia
miejscowość Bierzmo
miejscowość Tarnowa

1

6

Sołectwo Brudzyń

miejscowość Brudzyń
miejscowość Smolina

1

7

Sołectwo Cichów

miejscowość Cichów

1

8

Sołectwo Janów
Sołectwo Głowy

miejscowość Janów
miejscowość Głowy

1

9

Sołectwo Kwiatków
Sołectwo Koźmin

miejscowość Kwiatków
miejscowość Koźmin

1

10

Sołectwo Dąbrowa
Sołectwo Kozubów
Sołectwo Kuźnica Janiszewska
Sołectwo Podłużyce

miejscowość Dąbrowa
miejscowość Kozubów
miejscowość Kuźnica Janiszewska
miejscowość Podłużyce

1

11

Sołectwo Janiszew

miejscowość Janiszew

1

12

Sołectwo Krwony

miejscowość Krwony,
miejscowość Bogdałów Kolonia

1

13

Sołectwo Bogdałów
Sołectwo Bratuszyn

miejscowość Bogdałów
miejscowość Bratuszyn

1

14

Sołectwo Galew
Sołectwo Wincentów

miejscowość Galew
miejscowość Wincentów

1

15

Sołectwo Chrząblice
Sołectwo Izabelin

miejscowość Chrząblice
miejscowość Izabelin

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »