reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 10 ustawy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 398,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 666,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 798,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i:

1) liczbie osi dwie:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 13 ton - 699,00 zł

b) równej 13 ton i więcej, a mniejszej niż 14 ton - 699,00 zł

c) równej 14 ton i więcej, a mniejszej niż 15 ton - 699,00 zł

d) równej 15 ton i więcej - 728,00 zł

2) liczbie osi trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 17 ton - 312,00 zł

b) równej 17 ton i więcej, a mniejszej niż 19 ton - 326,00 zł

c) równej 19 ton i więcej, a mniejszej niż 21 ton - 1.285,00 zł

d) równej 21 ton i więcej, a mniejszej niż 23 ton - 1.285,00 zł

e) równej 23 ton i więcej, a mniejszej niż 25 ton - 1.325,00 zł

f) równej 25 ton i więcej - 1.325,00 zł zł

3) liczbie osi cztery i więcej:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 25 ton - 857,00 zł

b) równej 25ton i więcej, a mniejszej niż 27 ton - 869,00 zł

c) równej 27 ton i więcej, a mniejszej niż 29 ton - 2.094,00 zł

d) równej 29 ton i więcej, a mniejszej niż 31 ton - 2.156,00 zł

e) równej 31 ton i więcej - 2.156,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i:

1) liczbie osi dwie:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 13 ton - 1.584,00 zł

b) równej 13 ton i więcej, a mniejszej niż 14 ton - 1.584,00 zł

c) równej 14 ton i więcej, a mniejszej niż 15 ton - 1.584,00 zł

d) równej 15 ton i więcej - 1.638,00 zł

2) liczbie osi trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 17 ton - 642,00 zł

b) równej 17 ton i więcej, a mniejszej niż 19 ton - 662,00 zł

c) równej 19 ton i więcej, a mniejszej niż 21 ton - 1.996,00 zł

d) równej 21 ton i więcej, a mniejszej niż 23 ton - 1.996,00 zł

e) równej 23 tony i więcej, a mniejszej niż 25 ton - 2.052,00 zł

f) równej 25 ton i więcej - 2.052,00 zł

3) liczbie osi cztery i więcej:

a) równej 12 ton i więcej, a mniejszej niż 25 ton - 1.334,00 zł

b) równej 25 ton i więcej, a mniejszej niż 27 ton - 2.919,00 zł

c) równej 27 ton i więcej, a mniejszej niż 29 ton - 2.919,00 zł

d) równej 29 ton i więcej, a mniejszej niż 31 ton - 2.919,00 zł

e) równej 31 ton i więcej - 2.919,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 930,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 930,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 930,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i:

1) liczbie osi dwie:

a) równej 12 ton i więcej a mniej niż 18 ton - 651,00 zł

b) równej 18 ton i więcej a mniej niż 25 ton - 906,00 zł

c) równej 25 ton i więcej, a mniej niż 31 ton - 925,00 zł

d) równej 31 ton i więcej - 1.841,00 zł

2) liczbie osi trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 40 ton - 1.938,00 zł

b) równej 40 ton i więcej - 2.247,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i:

1) liczbie osi dwie:

a) równej 12 ton i więcej a mniej niż 18 ton - 651,00 zł

b) równej 18 ton i więcej a mniej niż 25 ton - 1.165,00 zł

c) równej 25 ton i więcej, a mniej niż 31 ton - 1.194,00 zł

d) równej 31 ton i więcej - 2.184,00 zł

2) liczbie osi trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 40 ton - 2.247,00 zł

b) równej 40 ton i więcej - 2.919,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: równej 7 ton i więcej, a poniżej 12 ton - 583,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego i:

1) liczbie osi - jednej:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 18 ton - 583,00 zł

b) równej 18 ton i więcej, a mniej niż 25 ton - 641,00 zł

c) równej 25 ton i więcej - 699,00 zł

2) liczbie osi - dwie:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 28 ton - 609,00 zł

b) równej 28 ton i więcej, a mniej niż 33 tony - 1.076,00 zł

c) równej 33 tony i więcej, a mniej niż 38 ton - 1.103,00 zł

d) równej 38 ton i więcej - 1.494,00 zł

3) liczbie osi - trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 38 ton - 1.134,00 zł

b) równej 38 ton i więcej - 1.234,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego i:

1) liczbie osi - jednej:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 18 ton - 655,00 zł

b) równej 18 ton i więcej, a mniej niż 25 ton - 714,00 zł

c) równej 25 ton i więcej - 772,00 zł

2) liczbie osi - dwie:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 28 ton - 733,00 zł

b) równej 28 ton i więcej, a mniej niż 33 tony - 1.623,00 zł

c) równej 33 tony i więcej, a mniej niż 38 ton - 1.688,00 zł

d) równej 38 ton i więcej - 2.208,00 zł

3) liczbie osi - trzy:

a) równej 12 ton i więcej, a mniej niż 38 ton - 1.235,00 zł

b) równej 38 ton i więcej - 1.666,00 zł

10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) do 15 miejsc włącznie - 665,00 zł

2) powyżej 15 do 29 miejsc włącznie - 930,00 zł

3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1176,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. , Nr 95, poz.613 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie jest uprawniona do uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Stawki te mieszczą się w górnych granicach stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.(M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz.587). oraz granicy stawek minimalnych zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 08 października 2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z dnia 12 października 2012 r.,poz.743)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama