| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.52.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póżn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013 na terenie Gminy i Miasta Tuliszków :

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2powierzchni)- 0,64 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni)- 4,51 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2powierzchni)- 0,22 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych (od 1 m2powierzchni użytkowej)- 0,54 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętychna prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2powierzchni użytkowej)- 18,94 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym(od 1 m2powierzchni użytkowej)- 10,65 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m2powierzchni użytkowej)- 4,63 zł

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2powierzchni użytkowej)- 4,00

3. Od budowli (% ich wartości określonej w art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)- 2%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w DziennikuUrzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości od 1 styczna 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie


Tomasz Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »