| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Gminy Dobrzyca

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Dobrzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), uchwala się:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1.

Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

22

2.

Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia w ramach kształcenia specjalnego z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

18

3.

Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim

18

4.

Nauczyciele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

18

5.

Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej

18

6.

Nauczyciele wspomagający

32

7.

Logopedzi

25

8.

Psycholodzy

25

9.

Pedagodzy

25

10.

Oligofrenopedagodzy

25

11.

Surdopedagodzy

25

12.

Tyflopedagodzy

25

13.

Socjoterapeuci

25

14.

Doradca zawodowy

25

15.

Nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie dziecka

24

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witalis Półrolniczak


Uzasadnienie

do uchwały nr XXVI/161/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Dobrzyca.

Na mocy przywołanego na wstępie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3. Kompetencje w tym zakresie posiada rada gminy na podstawie art. 91 d pkt. 1 ustawy.

Określenie tychże zasad jest więc obligatoryjne i niezbędne w celu stworzenia możliwości prawidłowego zatrudniania nauczycieli na wymienionych stanowiskach.

Wobec powyższego celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »