| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Orchowo

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

2. Targowiskami, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

§ 2. Ustala się następującą wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Orchowo:

a) za sprzedaż produktów rolnych w postaci warzyw, owoców, roślin, krzewów, kwiatów, jaj itp.:

- z pojazdów samochodowych - 10 zł.

- z rozłożonego straganu, stołu, łóżka polowego, modułu ławy, przyczepy itp. o powierzchni sprzedaży do 6 metrów kwadratowych - 7 zł., a za każdy dodatkowy jeden metr kwadratowy - 2 zł.

b) za sprzedaż artykułów rzemieślniczych, przemysłowych, chemicznych, tekstylnych, itp.:

- z samochodu o ciężarze całkowitym do 3,5 ton oraz samochodu wraz ze straganem - 17 zł.

- z samochodu o ciężarze powyżej 3,5 ton - 22 zł.,

- z rozłożonego straganu, stołu, łóżka polowego, modułu ławy, przyczepy itp. o powierzchni sprzedaży do 6 metrów kwadratowych - 10 zł., a za każdy dodatkowy jeden metr kwadratowy - 2 zł.

c) za sprzedaż towarów umieszczonych w skrzynce, koszu, wiadrze - 3 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Urząd Gminy Orchowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/167/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »