reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 676, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz. 567), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1464, Nr 226, poz. 1475 i z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) - - u c h w a l a s i ę co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Margonin:

1) przy sprzedaży ze straganów, stoisk, przyczep, samochodów oraz innych pojazdów przy zajęciu miejsca: do 15 m2 - 9,00 złotych, powyżej 15 m2 - do 24 m2 - 19,00 złotych,

2) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, stolika turystycznego, wózka ręcznego, roweru - jeżeli zajmowana powierzchnia nie przekracza 1,5 m2 pobiera się opłatę targową w wysokości - 1,00 złotych,

3) przy sprzedaży w boksach zlokalizowanych na targowisku przy ul. Stajennej w Margoninie:

- 9,00 złotych - za zajęcie 1 boksu,

- 15,00 złotych - za zajęcie 2 boksów,

- 20,00 złotych - za zajęcie 3 boksów.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. 1. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie.

2. Za pobór opłaty ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % zainkasowanych należności.

3. Opłatę targową można również wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie Nr 94894500021300010120000020 w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Oddział Margonin przed rozpoczęciem sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/411/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest uprawniona do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Proponowane dzienne stawki nie przekraczają górnej granicy określonej przez Ministra Finansów, która na rok 2013 nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie. Obniża się stawkę dla osób handlujących na terenie miasta i gminy Margonin w celu poprawienia koniunktury i złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama