reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6k ust 1 i z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 32 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny w wysokości 55 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.

3. Wprowadza się współczynnik różnicujący ustalonej kwoty w określonej w ust 1 i 2:

a) 60% opłaty dla gospodarstwa domowego wyposażonego w pojemnik 80litrów,

b) 100% opłaty dla gospodarstwa domowego wyposażonego w pojemnik 120litrów,

c) 130% opłaty dla gospodarstwa domowego wyposażonego w pojemnik 240litrów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa określa, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6k ust 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty a także ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Ustawa umożliwia naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego, albo od gospodarstwa domowego. W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto od gospodarstwa domowego. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, dotychczasowy sposób obliczenia stawki za odbiór odpadów. Pojęcie gospodarstwa domowego zawarte jest w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami). Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nie selektywny. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama