reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Margonin zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu kwartalnym, w terminie do ostatniego dnia każdego drugiego miesiąca okresu rozliczeniowego.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust 1 upływa w dniu 30 sierpnia 2013 roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

3. Wpłaty opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Margonin lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Margonin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy - rada gminy, określi w drodze uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęte w uchwale założenia związane z terminem, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawiązują do istniejącej praktyki wnoszenia opłat za używanie medii i korzystania z innych usług. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama