reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/229/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku do Urzędu Miasta i Gminy Margonin:

1) pisemnie lub;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 2. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, jest decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zmianami) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa określa, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6n ust 1 ustawy - rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto uchwała winna zawierać informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/229/2012
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

XXIII-229-2012 wzór deklaracji-załącznik 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama