reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

1) pojazdy służące do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej,

2) autobusy służące do dowozu i przewozu dzieci do szkół, z wyłączeniem środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, nr 251, poz.1847)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1). dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2). dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama