reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII / 128 / 2012 Rady Gminy Brudzew

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012r. poz. 567), art. 8 pkt 1-7 i art. 10 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz.U. z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961, Nr 95, poz. 962),obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku(M.P. z 2012r. poz. 743) orazobwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012r. poz.587),

Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 700,00 zł;

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton:- 850,00 zł;

3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton:- 720,00 zł; z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 500,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1020,00 zł;

5) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 13 ton - 250,00 zł,

- od 13 ton do mniej niż 14 ton - 350,00 zł,

- od 14 ton do mniej niż 15 ton - 510,00 zł,

- od 15 ton - 660,00 zł;

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton - 250,00 zł,

- od 17 ton do mniej niż 19 ton - 350,00 zł,

- od 19 ton do mniej niż 21 ton - 650,00 zł,

- od 21 ton do mniej niż 23 ton - 780,00 zł,

- od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1.200,00 zł,

- od 25 ton - 1.200,00 zł;

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton - 790,00 zł,

- od 25 ton do mniej niż 27 ton - 790,00 zł,

- od 27 ton do mniej niż 29 ton - 1.200,00 zł,

- od 29 ton do mniej niż 31 ton - 1.900,00 zł,

- od 31 ton - 1.900,00 zł;

6) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 13 ton - 250,00 zł,

- od 13 ton do mniej niż 14 ton - 550,00 zł,

- od 14 ton do mniej niż 15 ton - 670,00 zł,

- od 15 ton - 1.450,00 zł.

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton - 350,00 zł,

- od 17 ton do mniej niż 19 ton - 650,00 zł,

- od 19 ton do mniej niż 21 ton - 790,00 zł,

- od 21 ton do mniej niż 23 ton - 1.200,00 zł,

- od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1.850,00 zł,

- od 25 ton - 1.850,00 zł.

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton - 800,00 zł,

- od 25 ton do mniej niż 27 ton - 1.200,00 zł,

- od 27 ton do mniej niż 29 ton - 1.950,00 zł,

- od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2.700,00 zł,

- od 31 ton - 2.700,00 zł;

7) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 350,00 zł,

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 350,00 zł,

- od 25 ton do mniej niż 31 ton - 684,00 zł,

- od 31 ton -1.580,00 zł,

b) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1.500,00 zł,

- od 40 ton - 2.100,00 zł;

8) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 600,00 zł,

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 650,00 zł,

- od 25 ton do mniej niż 31 ton - 1200,00 zł,

- od 31 ton - 2.200,00 zł,

b) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do mniej niż 40 ton -1.900,00 zł,

- od 40 ton - 2.700,00 zł;

9) Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi:

a) jedna oś

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 600,00 zł,

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 600,00 zł,

- od 25 ton - 800,00 zł,

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton - 600,00 zł,

- od 28 ton do mniej niż 33 ton - 900,00 zł,

- od 33 ton do mniej niż 38 ton - 1200,00 zł,

- od 38 ton - 1.300,00 zł,

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton - 850,00 zł,

- od 38 ton - 1150,00 zł;

10) Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 500,00 zł,

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 650,00 zł,

- od 25 ton - 800,00 zł,

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton - 650,00 zł,

- od 28 ton do mniej niż 33 ton - 900,00 zł,

- od 33 ton do mniej niż 38 ton - 1.600,00 zł,

- od 38 ton - 2.000,00 zł,

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1200,00 zł,

- od 38 ton - 1.600,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama