reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII / 129 / 2012 Rady Gminy Brudzew

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012r. poz. 567), art. 19 pkt 1 lit. a oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, M.P. z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz.U. z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961, Nr 95, poz. 962) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012r. poz. 587), Rada Gminy Brudzew określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej w 2013 roku, o treści, jak niżej:

§ 1. 1. Ustala się stawkę dziennych opłat targowych w 2013 roku w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży na terenie oznaczonym liniami poziomymi (stanowisko) bez względu na rodzaj sprzedawanych artykułów:

a) stanowisko o powierzchni do 10 m2 - 9,50 zł,

b) stanowisko o powierzchni powyżej 10 m2do 20m2 - 15, 50 zł,

c) stanowisko o powierzchni powyżej 20 m2do 30 m2 - 21, 50 zł,

d) stanowisko o powierzchni powyżej 30 m2do 40 m2 - 27, 50 zł,

e) stanowisko o powierzchni powyżej 40 m2do 50 m2 - 31, 50 zł;

2) od sprzedaży na nieoznaczonej części targowiska, z zastrzeżeniem pkt 3 - 11, 50 zł;

3) od sprzedaży na nieoznaczonej części targowiska z ręki, koszów - 4, 50 zł.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się Urząd Gminy Brudzew.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej w 2013 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama